GET THE APP

Journal of Physical Chemistry & Biophysics

Journal of Physical Chemistry & Biophysics
Open Access

ISSN: 2161-0398

+44 20 3868 9735

Ismail Hamdi Kara

Ismail Hamdi Kara

Department of Family Medicine, Duzce University, Medical School, Duzce, 81620, Turkey

Biography

Professor Dr. Ismail Hamdi Kara, 1965 Balıkesir was born in 1988 in 1988 to 1995 IU CerrahpaÅŸa years after graduating from the Faculty of Medicine has the task physician practitioner in Soma SSK Hospital. Subsequently; April 1995 TUS exam Dicle University Faculty of Medicine, Family Medicine AD of winning, he completed his family medicine residency training between 1995-1998. Dicle University Faculty of Medicine family medicine specialist at the Education and Research Hospital Between 1999-2000, Assistant between 2000-2002. Assoc. and he has worked. In 2001, he was appointed Head of the Family Medicine. 

Research Interest
Dr. Ismail Hamdi Kara International Journal for Vitamin and Nutrition Research Dergisi’nde Aralık 2007’de yayımlanan “Habitual Tea Drinking And Bone Mineral Density In Postmenopausal Turkish Women: Investigation of Prevalence of Postmenopausal Osteoporosis in Turkey (Ippot Study)” çalışma; Aile Hekimliği alanında yapılan ilk çok merkezli bir çalışma olup, beş ilde (Edirne, Aydın, Antalya, Adana ve Diyarbakır) rastgele örneklem yöntemi ile seçilen 724 postmenopozal kadının beslenme alışkanlıkları, eğitim durumu ve özellikle çay içme davranışı ile osteoporoz arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışmada, Türkiye’de postmenopozal kadınlarda osteopeni ve osteoporoz prevalansı ile eğitimli olma ve çay içme durumunun kemik mineral yoğunlukları üzerinde olumlu etkileri de saptanmıştır.

Relevant Topics

Top